"Het grote Sterven & Tastbare Herinneringen"
Gerrit Korn
 

Fotogalerie Objektief nodigt u uit voor de tentoonstelling van het werk van Gerrit Korn.

Het grote Sterven

Het mateloze en zinloze sterven van al die miljoenen mensen, die als nutteloze eendagskuikens vermalen werden in o.a. België en Frankrijk, heel lang geleden, ver voor mijn tijd; zou ik daar nog iets van kunnen navoelen, nog op enigerlei wijze kunnen vastleggen?
Het heeft mij een jaar gekost tot ik het hoe, wat en waar had bepaald. Eind februari 2014 ben ik in West Vlaanderen geweest. Bij De Ieperboog.
Koud, kaal en leeg was het er.
God, wat kun je daar troosteloos en eenzaam zijn. Wat een hel moet het geweest zijn om daar zo in die vette zware, kale grond af te zien, te lijden, te sterven.

Tastbare Herinneringen

Emoties maken ons tot mens.
Verlies, weemoed, kind zijn, levensvreugde, liefhebben...
Maak er een staalkaart van en iedereen zal zich er in herkennen.
Dit vormde voor mij het uitgangspunt van dit project.

Ik heb geprobeerd dit vorm te geven door 22 vrouwen te vragen een emotionele herinnering met mij te delen. De reden om vrouwen te vragen was dat zij meestal erg goed zijn in het omgaan, plaatsen en verwerken van emoties, waarbij uiteraard niet gezegd wil zijn dat mannen dit niet zouden kunnen. Misschien heeft het ook te maken met het feit dat ik dit als man zo ervaar.
Die herinnering werd dan in één keer, in eigen handschrift, opgeschreven waarbij niet gelet werd op fouten en verschrijvingen, maar waarbij emotie de hoofdrol speelde. Het handschrift kreeg zo een eigen rol toebedeeld.
Beeld en tekst werden daarna samengevoegd en vormen een nieuw geheel: niet van haar, niet van mij, maar van ons.

De tentoonstelling is te zien van 20 augustus t/m 28 september 2017.

De opening vindt plaats op 20 augustus om 17.00 uur, u bent van harte welkom.

De openingstijden van Fotogalerie Objektief zijn van woensdag t/m zaterdag van 12.30 tot 17.00 uur.

 

 

   
  Introductie  
         
  Expositie  
  Toekomst  
  Vorig  
  Historie  
 
  Workshop  
  Boeken  
  Locatie  
  Contact  
 
  Links  
     

Fotogalerie Objektief · Walstraat 33 · NLD-7511GE Enschede · www.fotogalerie-objektief.nl